Areng

Haapsalu Kutsehariduskeskuse missioon:

elukestva õppe ideed kandvate ja tööturul ning elus hästi toimetulevate inimeste kutsealane koolitamine.

Kooli tunnuslause:

HKHK – Hea Kool, Hea Kutse!

Visioon 2020:

Haapsalu Kutsehariduskeskus on:

  • omanäoline, hea mainega ja parima kvaliteedi nimel edasipürgiv uuendusmeelne kutseõppeasutus, milles õpetatav erialade valik on kooskõlas tööturu vajadustega;
  • saavutanud tuntuse ja tunnustatuse Eesti ettevõtete seas kui kool, kelle lõpetajad on alati kindla kvaliteedimärgiga;
  • on rahvusvaheliselt tuntud kui kool, mille kogemusi levitatakse ka Euroopa teistes kutsekoolides.

Haapsalu Kutsehariduskeskust iseloomustab:

  • kohanemisvõime ajas ja ruumis, paindlikkus ja avatus uutele ideedele ning tööturu muutustele;
  • uuendusmeelsus õppeprotsessi ning koolikorralduse kavandamisel ja riskijulgus neid lahendusi katsetada;
  • professionaalsus õppekvaliteedi saavutamisel ning osalemine erialases arendustegevuses;
  • huvipoolte ootusi arvestav ning sotsiaalsete partnerite, teiste haridusasutuste ja kohaliku kogukonnaga koostööd tegev;
  • tuntus läbi tegude ja saavutuste ning usaldusväärsus.

HKHK põhiväärtused:

  • Hoolivus – me hoolime oma õpilastest ja me hoolime üksteisest. Märkamine, toetamine, julgustamine ja tunnustamine on meile omane.
  • Koostöö – koos tegutsemine toob meile edu ja loob ühiselt tegutsemise rõõmu, koostöö läbi võidame me kõik.
  • Professionaalsus – kõik, mida me teeme, teeme hästi. Me pakume parimat õpet, sest õpetaja teab, oskab ja tahab teadmisi edasi anda. Meile on tähtis oma kooli käekäik.
  • Õppijakesksus – meie tähelepanu keskmes on õpilane oma teadmiste, võimete ja muredega. Lähtume tõekspidamisest, et kool on õpilase jaoks.
  • Areng – tulevikku vaatamine ja tuleviku kavandamine hoiab meid erksana, püüdlus paremaks saada on meie tegutsemise moto.
  • Avatus – jagame omi ideid ja räägime oma töötajatele meie plaanidest ja tulemustest, oleme vastuvõtlikud uutele mõtetele ja erinevatele arvamustele.
  • Rõõm – me tunneme rõõmu õppimisest, me tunneme rõõmu õpetamisest, me tunneme rõõmu üksteisest ja igast koolis veedetud päevast.

 

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram