Kesk- ja Lõuna-Ameerika toidukultuur

"Alles siis kui viimane puu on maha raiutud, viimane jõgi saastatud ning viimane kala püütud, suudate te päriselt mõista, et raha ei kõlba süüa".
Krii indiaanlane.

 

KULTUURILOO ÕPPEMATERJAL JA ENESEKONTROLLITESTID (0,1ÕN)

Majutus-toitlustusvaldkonna erialadele

Aili Tervonen

2013

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License