Devoni ajastu fossiilid

Õpiobjekt loodusturismi korralduse ja maaturismi ettevõtluse erialade õpilastele

õppeaines Eesti maastikud

maht 0,1 ÕN

 

Autor: Leelo Alasi

Haapsalu Kutsehariduskeskus

2012