Kagu-Aasia Unesco maailmapärandi objektid

Õppematerjal loodusturismi korralduse ja maaturismi ettevõtluse eriala õpilastele

õppeaines Maailmaturismigeograafia

maht 0,1 ÕN

Autor: Leelo Alasi

Haapsalu Kutsehariduskeskuse õpetaja

2012

 

 

 

 

 

 

 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License