Õpiobjekt

LAUA KATMINE

Koduteeninduse erialade riiklik õppekava

0,5 ÕN

AUTOR

Janne Muuli

Haapsalu Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja

2013 sügis

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License