Õpiobjekt

LÕIKEÕPETUSE ALUSED

Õpiobjekt tekstiilitöö eriala õppijatele 

0,2 ÕN

AUTOR

Janne Muuli

Haapsalu Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja

2012

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License