Põhjamaade toitumiskultuur

"Toit on kui väärtuste kogum, mille kaudu saame end identifitseerida."

Richard Tellström

 

KULTUURILOO ÕPPEMATERJAL JA ENESEKONTROLLITESTID

Majutus-toitlustusvaldkonna erialadele

Aili Tervonen

Haapsalu Kutsehariduskeskus

 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License