Suhtlemine IV

Õpiobjekt

0,1 ÕN

Majutamise ja toitlustamise erialade riiklik õppekava 

Autor Reet Saareväli

2013 august

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License