Kutsevaliku õpe

Vahel võib olla raske oma tulevast eriala või ametit valida. Et valiku tegemine oleks kergem ja läbimõeldum, on ellu kutsutud kutsevalikuõpe, mille eesmärk on vähendada kutsekoolides õpingute katkestamist ning toetada õppija sujuvat üleminekut edasisele haridusteele või tööturule.

 

Kutsevaliku õpe on 2. taseme kutseõpe, mis kestab olenevalt õppija vajadusest kuni 1 aastat. Õppima asumiseks haridusnõue puudub.

Õpe sisaldab erialadega tutvumist, karjääriõpet, ettevalmistust tööeluks või õpingute jätkamiseks. Õppe ajal on kõigile kutsevaliku õppe õpilastele koolilõuna, transpordihüvitis ja õppetoetus.

Kutsevaliku õpe sobib noorele, kes:
  • ei ole kindel oma karjäärivalikutes
  • on katkestanud oma õpingud põhikoolis, kutsekoolis või gümnaasiumis
  • ei tööta ega õpi.

Soovin avaldust esitada

 

Õppekava 1 a, 60 EKAP

Õppekeskkond

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram