HEV

Haapsalu Kutsehariduskeskusel on kogemusi haridusliku erivajadusega (HEV) õppijate õpetamisel kutseõppes juba 1997. aastast. Kui kool alustas tegevust Uuemõisas, kohandati koolikeskkond ning õpilaskodu sobivaks liikumispuudega õppijatele (kaldteed, liftid, trepironija, invatoad õpilaskodus jmt).

Baashariduse nõudeta või lihtsustatud õppekava alusel:
Liikumispuudega õppijale sobilikud erialad:

Põhihariduse baasil:
Bürootöö
IT-süsteemide nooremspetsialist

Täiskasvanud õppijale tsükliõppes põhihariduse baasil:- IT-tugiisik
IT-süsteemide spetsialist
Tekstiilkäsitöö

Täiskasvanud õppijale tsükliõppes keskhariduse baasil:
Raamatupidaja

Sobivusel saavad HEV õppijad õppida järgmistel kutsekeskhariduse erialadel:
Kutseõppekavad täiskasvanud õppijale tsükliõppes:
Küsimuste korral võta ühendust kooli nõustamiskeskusega, et arutada koos õppimisvõimaluste üle või tutvuda koolikeskkonnaga.
  • Juht-õppenõustaja Liina Krips e-post: liina.krips@hkhk.edu.ee, telefon 53 229 152
  • Psühholoog Reet Saareväli e-post: reet.saarevali@hkhk.edu.ee,  telefon 666 1757

Alates 2009. aastast on koolil koostööleping Astangu Kutserehabilitatisoonikeskusega korraldades kutseõpet keskuse õpilastele.

Vastuvõtuinfo Astangu Kutserehabilitatisoonikeskuses

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram