Ajalugu

Haapsalu Kutsehariduskeskuse eelkäijaks saab pidada Uuemõisa Ehituskooli, mis alustas tegevust 1987.  aastal Uuemõisa mõisahoones. 1990. aastal koliti juba uutesse koolihoonetesse Taeblas ning õppetöö jätkus Taebla Kutsekeskkooli nime all.  Ühe esimese kutsekoolina Eestis hakati Taeblas õpetama erivajadusega õpilasi.

Eesti taasiseseisvumise järgselt toimusid suured muutused majanduses ja tööturul. Muutused jõudsid ka kutsekooli, kus ei jõutud sammu pidada uuenenud tööturu vajadustega. Õppijate arv vähenes, erialad ja õppekeskkond vananesid ning kool oli sulgemisohus. Kohalik kogukond hakkas agaralt otsima uusi võimalusi kutsehariduse jätkamiseks Läänemaal. Lahendus leiti ja 2005. aastal jätkas kutsekool tegevust Haapsalu külje all Uuemõisas uue nimega Haapsalu Kutsehariduskeskus (HKHK).

2009. aastast alates teeb kool koostööd Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega ja Astangul õppivad erivajadusega õpilased kuuluvad HKHK õpilaskonda.

Koolijuhid:
  • 1987-1994 Raimo Väli
  • 1994-2002 Lea Seeman
  • 2002-2005 Leelo Alasi
  • 2005-2006 Veikko Kõrv
  • 2006 Mall Lepmets
  • 2006-2010 Triin Laasi
  • 2010 Ingrid Danilov

 

Kutsekool nr. 34 - ehituskool Uuemõisas. 1987.
Kutsekool nr. 34 – Uuemõisa Ehituskool 1987
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram