Lõppenud projektid

PRÕM projekt

Praktikasüsteemi arendamine HKHKs

Kutsehariduse maine tõstmine 8.7 tegevus

NordPlus Junior “Improving SOCIAL SKILLS and CREATIVITY of SEN students in VET “

Erasmus + K1 “Uued oskused – uued võimalused” / “New Skills – New Opportunities”

Erasmus + K2 “Culinary Trip through Europe”

Erasmus + K1 “Parimaid praktikaid Euroopast” / “Best Skills from Europe” 2013-2015

Erasmus + K1 “Õppeprotsessi kvaliteedi parandamine õpetajate koostöö ja erialase pädevuse tõstmise kaudu” 2016-2017 

NordPlus JuniorENJOY the learning environment“ 2015-2016

Erasmus+ “Väljundipõhise õppe parimaid praktikaid Euroopa kutsekoolidest” 2014-2015

Leonardo da Vinci (IVT )”HKHK õpilaste uued oskused Euroopast” 2013-2015

NordPlus Junior “Promote Healthy Lifestyle” 2014 – 2015

Leonardo da Vinci (IVT) “Erivajadustega õppijad Euroopas töökogemusi omandamas” 2013 – 2014

Leonardo da Vinci (VETPRO) “Turismiõppe meetodid rannakuurortides- rahvusvaheliselt tuntud turismipiirkondade majutus-, toitlustus- ja turismikoolide näitel” 2013 – 2014

Leonardo da Vinci (IVT) “HKHK õpilaste töökogemused Euroopast – õpilaste praktikaprojekt” 2012 – 2013

NordPlus Junior “Enterprising Education”2012-2013 

Leonardo da Vinci (VETPRO) “Töövarjuna Euroopa kutsekoolides” 2012 – 2013 

Leonardo da Vinci (IVT) “Täiskasvanud õppijate tööoskuste arendamine Euroopas” 2011 – 2012

Leonardo da Vinci (VETPRO) “Erikutseõppe metoodikad Euroopa kutsekoolides” 2011 – 2012 

Leonardo da Vinci (VETPRO) “Tugisüsteemide arendamine Haapsalu Kutsehariduskeskuses” 2011-2012

Leonardo da Vinci (IVT) “HKHK õpilaste praktika Euroopas – tutvus rahvusvahelise töömaailmaga” 2010 – 2012

Leonardo da Vinci (IVT) “Õppides ehituskvaliteeti Soomes – HKHK ehitusõpilaste praktika” 2009 – 2010

Leonardo da Vinci (IVT) “Võrdsed võimalused praktiseerimiseks – HKHK erivajadustega õpilaste praktika Soomes” 2009 – 2010

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram