Õppekava

8. ja 9. klassis toimub õppetöö põhikooli riikliku õppekava alusel ning 9. klassi lõpetaja saab põhikooli lõputunnistuse. Põhikooli lõpetamiseks on vajalik eesti keele, matemaatika ja ühe valikeksami sooritamine.

10. kuni 12. klassini toimub õppetöö gümnaasiumi riikliku õppekava alusel ning 12. klassi lõpetaja saab gümnaasiumi lõputunnistuse. Gümnaasiumi lõpetamiseks on vajalik eesti keele, matemaatika ja võõrkeele eksami sooritamine. Lisaks on vaja sooritada koolieksam ja teha uurimis- või praktiline töö.

Õppepäevad klassidele on:

  • 8.–9. klass – esmaspäev, teisipäev, kolmapäev ja neljapäev.
  • 10. klass – kolmapäev ja neljapäev.
  • 11. klass – teisipäev ja kolmapäev.
  • 12. klass – esmaspäev ja teisipäev.

Individuaalkonsultatsioonid võivad kokkuleppel aineõpetajaga toimuda ka teistel päevadel.

Kool töötab mittestatsionaarses vormis, mis võimaldab hariduse omandamist töö ja pere kõrval. Õpilane võib olla mitu aastat samas klassis ja õppida osalise koormusega.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram