Praktika

Praktika on kutseõppe osa, mis võimaldab esmaseid kutsealaseid teadmisi ja oskusi praktilises töös rakendada. Praktika toimub kolme osapoole – kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja koostöös.

2020 aasta alguses osales Haapsalu Kutsehariduskeskus SA Innove „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) raames elluviidava tegevuse „Praktikaprotsessi tunnustamine kutse- ja kõrghariduses“ projektis, mille eesmärgiks on ühtlustada koolide praktikaprotsessi toimivust läbi kooli enesehindamise ja välishindamise, tuginedes hindamiskriteeriumidele. HKHK läbis hindamise IT, BT ja T erialade õpperühmades ja omandas hindamistulemusena aastateks 2020- 2024 kvaliteedimärgi.

 

Sõltuvalt õppevormist moodustab praktika kutseõppe mahust:

PRAKTIKA DOKUMENDID- JA JUHENDID

2020/2021 õppeaasta Praktikagraafik

Praktika korraldust koolis reguleerib HKHK praktikakorralduse juhend

NB! Praktikapäeviku kasutamiseks Google dokumendina tee päevikust koopia (Fail – Tee koopia). Praktikapäeviku kasutamiseks Wordi dokumendina lae fail alla (Fail – Laadi alla – Microsoft Word.

Osakondade slaidiesitluse põhjad (praktika kaitsmise esitluse koostamiseks):

Erialast praktikat on võimalik sooritada ka väljaspool Eesti riiki. Välispraktikat saab sooritada kas iseseisvalt leitud praktikakohas või läbi Erasmus + programmi. Loe lähemalt välispraktika korraldusest. Välispraktika juhendaja täidab praktikandi praktikasoorituse kohta välispraktika tagasiside lehe.

Läbi Erasmus + programmi käib HKHK välispraktikal üle 50 õpilase õppeaastas. Välispraktikale kandideerimine toimub iga õppeaasta alguses kooli kodulehel väljakuulutatud konkursi alusel.  Erasmus + programmi välispraktikatest loe lähemalt meie rahvusvahelise töö kodulehelt või uuri meie välissuhete koordinaatorilt Heli Heimolt heli.heimo@hkhk.edu.ee  

 

Küsimuste korral palun pöördu

Praktikakoordinaator – Annika Armipaik-Nukki

annika.nukki@hkhk.edu.ee  tel. 53300624, peamaja ruum 111

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram