Üldharidus

1. septembrist 2019 saavad täiskasvanud omandada põhi- ja gümnaasiumihariduse Haapsalu Kutsehariduskeskuses (HKHK) Uuemõisas. 

Täiskasvanute üldharidusõpe kutsehariduskeskuses ei ole seotud kutseõppega. Õppetöö toimub üldhariduse põhikooli ja gümnaasiumi õppekava alusel. Lõpetaja saab põhikooli või gümnaasiumi lõputunnistuse.

Haapsalu Kutsehariduskeskus on õppetöös paindlik, uuendusmeelne ja nüüdisaegse õppekeskkonnaga hubane kool, kus väärtustatakse iga õpilast ja püütakse neile pakkuda parimat õpet. Õpilased hindavad kõrgelt koolis valitsevat sooja ja toetavat õhkkonda, õpetajate professionaalsust ja sõbralikkust ning õpetamise taset. Kooli õpilaskonnast suurema osa moodustavad täiskasvanud õppijad õppides enamasti töö ja pereelu kõrvalt. 

Hea tulevane õppija!

Kui sul on haridustee pooleli või soovid alustada gümnaasiumiõpinguid, siis on aeg teha otsus ning esitada avaldus õpingute alustamiseks HKHK üldhariduse osakonnas.

HKHK täiskasvanute üldhariduse osakond pakub:

  • õppimisvõimalust igale eale, alates 17. eluaastast,
  • korralikku põhi- ja keskharidust,
  • võimalust õppida töö ja pere kõrvalt,
  • õppimine põhikooliastmes 4 päeval nädalas,
  • õppimine gümnaasiumiastmes 2 päeval nädalas,
  • iseseisva õppimise oskuste arendamist,
  • kaasaegset õpikeskkonda,
  • sõbralikke pedagooge.

Täpsemat infot jagab üldõpingute kohta Knud Jessen: knud.jessen@hkhk.edu.ee , tel. 5201485

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram