Paapua Uus-Ginea kultuuriobjekt: Kuki algne põlluharimise paik

ASUKOHT - Uus-Ginea saare idaosa.

 

VÄÄRTUS - kultuuritraditsioonide tunnistaja, tähtsus inimajaloos.

 

LÜHIISELOOMUSTUS - Kuki 1,2 km² suurune sooala asub kõrgmaal 1500 m kõrgusel merepinnast. Arheoloogilised väljakaevamised tõestavad , et Kuk oli vanim iseseisvalt arenenud maaviljelemisala Uus-Gineal, kust kultuurtaimed, kultuur ja ühiskonnakorraldus levisid üle selle regiooni. Umbes 7000 a. tagasi algas märgala serval taro- ja jamsi kasvatamine, 4000 a.tagasi aretati banaan kultuurtaimeks ja hakati seda kasvatama. Kõigepealt kasvatati vilju küngastel, siis hakati kuivendamiseks sood puust tööriistadega kraavitama. Kuki praegune maaharimine on tagasihoidlik.

Loe lisaks ja vaata pilte!

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License