Sissejuhatus

Õpiobjekt toetab Maailmaturismi geograafia õpiväljundite saavutamist.

Õppija teab ja tunneb:

  • maailma looduslik-kultuurilisi regioone, tähtsamaid turismipiirkondi ning turismisihtkohti.

Õppija oskab:

  • leida teavet erinevate maailma regioonide turismisihtkohtade kohta,
  • tutvustada maailma turismisihtkohti ja nõustada reisijaid erinevatesse piirkondadesse sõitmisel,
  • kirjeldada maailma kultuuridest tulenevaid kombeid, tavasid ja väärtushinnanguid
Vistutatud Google Maps kaardid aitavad õpilasel õppida maailma poliitilist ja füüsilist kaarti. YouTube videod annavad elava ettekujutuse erinevate regioonide kultuuri- ja loodusobjektide ning traditsioonide kohta.

Samuti on õpiobjekti eesmärgiks Ühinenud Rahvaste Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni UNESCO tegevuse tutvustamine.

Tutvu UNESCO uudistega kodulehel ja vaata allpool UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni kodulehte.  

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License