Sissejuhatus ja eesmärk  • Õppematerjal on loodud suhtlemispsühholoogia tunni rikastamiseks ja mitmekülgsemaks muutmiseks.
  • Õpiobjekt on jätkuks varemvalminud õpiobjektidele Suhtlemine I, Suhtlemine II ja Suhtlemine III
  • Paraneb õppija enesetunnetus, -taju ja -analüüsioskus.
  • Õpetab enese eest hoolt kandma ja läbipõlemist vältima.
  • Tutvustab eneseabi ja relaksatsioonivõtteid.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License