Läbipõlemine

 

Psüühilise läbipõlemise sündroomi (burnout) on psühholoogias uuritud juba üle kahekümne aasta.

Esimesena võttis selle termini kasutusele psühhoanalüütik Herbert Freudenberger 1974. aastal, defineerides seda järgmiselt: „Läbipõlemissündroom on energia kulumine, mis tekib vaimsest ja füüsilisest ülekoormusest. See röövib inimeselt energia ja võime probleeme lahendada. Põhjuseks on see, et inimene püstitab endale sageli liiga kõrgeid eesmärke, mida ta ei suuda täita. Samas ei ole ta valmis seda enesele tunnistama, vaid üritab meeleheitlike pingutustega siiski eesmärkideni jõuda. Inimene tunneb end väsinuna, ärritatuna, jõuetuna ja üksikuna”.


Esialgu mõisteti läbipõlemise all kurnatuse tunnet koos kasutuse tundega, hiljem aga sümptomaatika laienes. Uurijad hakkasid üha enam seostama läbipõlemist psühhosomaatilise enesetundega, sidudes selle eelhaigusega.

See nähtus on üsna keerukas. Tänapäeval on teada ligi 100 sümptomit, mis on seotud läbipõlemisega, sh sellised nagu agressiivsed tunded, süütunne, sõltuvus, unetus, negatiivne suhtumine töösse, psühhosomaatilised häired, alkoholi kuritarvitamine, jne.

 

Läbipõlemisele viitavad tunnused on järgmised:
* Halb, depressiivne meeleolu
* Väsimustunne
* Mõttetuse ja jõuetuse tunne
* Energia- ja entusiasmivaegus
* Töös ega elus ei nähta midagi positiivset
* Üldine negatiivne hoiak oma töö ja elu suhtes


Läbipõlemise üldised ilmingud:
* Nõrgenenud vastupanu haigustele
* Suurenenud rahulolematus ja pessimism
* Lootusetus
* Töölt puudumised
* Kahanenud töövõime

Läbipõlemisel ei olegi täpset meditsiinilist definitsiooni, selle ohvreid iseloomustavad aga teatud kindlad tunnused.

1. Psühholoogilised tunnused.
* Masendus
* Viha ja meeleheide
* Rahutus
* Võimetus keskenduda

2. Füüsilised tunnused.
* Ebamäärased, ähmased pingesümptomid: peavalu, iiveldus, valutavad lihased ja ülemäärane krooniline väsimus.
* Füüsilised organismi häired: seede- ja südametöö häired, mädapaised, haavandid jms.
* Füüsilised stressireaktsioonid: kiirenenud hingamine ja südametöö, kõrge vererõhk ja kolesteroolitase.

3. Käitumuslikud tunnused.
* Üldised pingest tulenevad käitumisviisid: hüperaktiivsus, ülemäärane suitsetamine, suurenenud kohvi, alkoholi ja ravimite tarbimine. Tööl efektiivsuse langus ja sagedane puudumine.
* Inimene isoleerib ennast keskkonnast ja ei taha olla kaasatud organisatsiooni kui tervikusse.

4. Sotsiaalsed tunnused.
* Inimene isoleerib ennast kolleegidest nii füüsiliselt kui psüühiliselt. Tõrjutuse tunne. Ta jätab ennast ise kõrvale, kuid talle endale tundub, et teised tõrjuvad teda.

5. Probleemsed hoiakud
* Inimene on täis negatiivsust, pessimistlik ja ükskõiksust. Ta on rahulolematu tööga. Ta püüab ikka rohkem ja rohkem pingutada, kuid tulemusi ei ole, sest puuduvad ideed ja energia.

Läbipõlemise olulisemaks põhjuseks on ebakindel enesehinnang, mida kompenseeritakse töösaavutustega: inimene pühendub täielikult tööle.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License