Kokkuvõte


Käesolev õpiobjekt keskendub suhtlemisele iseendaga. Õppija saab rohkem teadlikuks iseendas toimuvast ja õpib end jälgima. Teadmised eneseregulatsioonist, läbipõlemise olemusest ning selle vältimisest parandavad toimetulekut igapäevaelus ettetulevate raskustega, soodustavad enesearengut ja üldist õnne- ja rahulolutunnet oma eluga. Suhted kaaslaste ja lähedastega paranevad ning tööd-tegemised muutuvad edukamaks.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License